İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

 • Büyüt
 • Küçült
 • Yazdır

İş Sağlığı Güvenliği Politikamız


BURÇELİK VANA olarak en değerli varlığımız insandır ilkesinden yola çıkarak ürünlerimiz ve proseslerimizle İş sağlığı ve güvenliğini sağlamayı ilke edindik.

Bu amaçla ;

 
 • Yeni ürün ve süreçleri projelendirme aşamasında değerlendirip tehlikeleri kontrol altına alarak oluşabilecek kaza, yaralanma ve hastalıkları en aza indirgemek,
 • İş sağlığı ve güvenliği konusundaki ulusal yasalara ve stratejilere uymak,
 • Risk değerlendirmelerini, çalışanların önerilerini ve iş sağlığı güvenliği konusundaki tüm çalışmaları kullanarak İSG performansımızda sürekli iyileştirme sağlamak,
 • İSG hedeflerimizi oluşturup bu hedefleri başarmak için çalışanlarımızla birlikte hareket etmek,
 • Tüm Burçelik Vana çalışanlarını İSG konularında eğiterek İş sağlığı ve güvenliği konusundaki beceri ve farkındalıklarını arttırarak bilinçlendirmek,
 • Tüm çalışanların katılımı ile riskleri önceden belirlemek ve kayıp, kaza yada hasar olasılıklarına karşı önlem almak,
 • Acil durum yönetim planını en üst düzey performansla uygulamak,
 • İSG uygulamalarını sürekli ve düzenli şekilde denetlemek, gözden geçirmek ve iyileştirmek,Temel politikamızdır.

Kurumsal

Yatırımcı İlişkileri

Ürünler

Kalite