Politikalarımız

  • Şirketimiz hedef ve stratejileri doğrultusunda, nitelikli insan gücü alımını gerçekleştirmek.
  • Çalışan memnuniyetini insan kaynakları uygulamaları ile sağlayarak etkili ve motive edilmiş bir organizasyon oluşturmak.
  • Sürekli eğitimlerle kişisel gelişimi desteklemek.
  • Kurum kültürünün tüm çalışanlar tarafından yaşanmasını teşvik etmek.
  • Çalışanların kuruma bağlılığını artırmaktır.